...

Montage voorwaarden

Beste klant,

Wij danken u voor het in ons gesteld vertrouwen, en het verstrekken van de opdracht. U dient voor
aanvang van onze werkzaamheden onze montagevoorwaarden te hebben doorgenomen, en te respecteren.
Onze montagevoorwaarden zijn als volgt:

• De afgesproken termijnen die gemaakt zijn met de planning in Kerkrade, zullen gehandhaafd worden,
tenzij anders overeengekomen met klant. Wijzigingen hierin dienen 7 dagen van te voren aan gegeven te
worden.

• Exacte tijden zijn niet van te voren te bepalen, klant dient rekening ermee te houden dat wij de gehele
dag de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wel kan een dag van tevoren tussen 16.00 uur en 17.00 uur een
ongeveer tijd aangegeven worden door ons kantoor in Kerkrade. (+31 (0)45 5425521)

• De vloer dient stofvrij (d.m.v. stofzuiger) en vrij van oneffenheden door klant opgeleverd te worden. Ook
dienen meubels en dergelijke van vloer verwijderd te zijn.

• Er dient een minimale temperatuur van 18 graden in de te verleggen ruimte te zijn. Bij lagere temperaturen
kan er geen vloer gelegd worden daar dit invloed heeft op het droogproces.

• De vloer wordt mee gelegd met de ondervloer. Indien de ondervloer niet waterpas of ongelijk is zal de
grindvloer de ondervloer volgen. Het leggen van een grindvloer is handwerk, oneffenheden die binnen de
gestelde norm vallen zullen bij oplevering door klant geaccepteerd moeten worden.

• Dilatatie voegen worden door ons gerespecteerd door middel van profielen als deze aanwezig zijn in de
bestaande vloer. Mocht de klant geen dilatatieprofiel in de vloer verwerkt willen hebben zullen wij dit
respecteren, alleen kunnen wij dan geen garantie geven op scheurvorming.

• Door de klant dient van tevoren aan gegeven te worden of er wel of niet een matraam dient te komen
bij voor- en achterdeur of eventueel bij schuifpui. Dit dient schriftelijk vast gelegd te worden.

• Binnendeuren dienen, daar waar vloer gelegd gaat worden, voor aanvang van de werkzaamheden
verwijderd te worden door de klant. Het eventuele inkorten van deuren dient door klant zelf uitgevoerd te
worden.

• Plinten dienen altijd vooraf aan de vloer gezet te worden. Dit geldt niet voor grindplinten daar deze de
ondervloer volgen.

• Folie, die ter bescherming op onze RVS werkzaamheden zit, dient door klant zelf verwijderd te worden.

• Na het primeren, leggen en sealen is de vloer 24 uur niet begaanbaar (indien droogproces goed
verloopt). Voor ontstane schade van het eerder betreden van de vloer is Intro Vloerencentrum niet verantwoordelijk.
Eventuele werkzaamheden uit de daar uitvloeiende schade zal dan ook doorberekend worden
bij klant.

• Daar vloer nog een uithardingstijd nodig heeft, zal 10 dagen na leggen van de vloer deze niet met water
schoon gemaakt mogen worden, of met folie afgedekt mogen worden.

• Betalingsvoorwaarden, aangegeven door Intro Vloerencentrum BV, dienen ten alle tijden gerespecteerd
te moeten worden. Hier zijn geen uitzonderingen voor mogelijk.

• Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op de Home
page van onze website.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot ons kantoor:

I N T R O V l o e r e n c e n t r u m

W i e b a c h s t r a a t 1 0 | 6 4 6 6 N G K e r k r a d e

Te l : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 5 4 2 5 5 2 1 | F a x : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 7 8 5 1 5 3 8

w w w. i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l | i n f o @ i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l

intro vloerencentrum noa afbouwgarantie

Intro Vloerencentrum nieuws

Veel gestelde vragen

introvloerencentrum gietvloer 4

Op zoek naar inspiratie?

Vraag ons gratis e-magazine aan, boordevol met tips, adviezen en inspirerende beton en gietvloeren!

gietvloeren home

Bereken direct uw prijs

Benieuwd wat een nieuwe vloer kost? We maken snel een prijsopgave.